450 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων

Κονδύλι ύψους 450 εκατ. ευρώ από το «Ελλάδα 2.0» αναμένεται να διατεθεί μέσω του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης των επιχειρήσεων.

  • Στόχος είναι να αναβαθμισθούν ενεργειακά 9.700 επιχειρήσεις.

Οι εγκεκριμένες παρεμβάσεις θα διασφαλίζουν τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 30%, κατά μέσο όρο σε σύγκριση με την υφιστάμενη κατάστασή τους.

Στο νέο πρόγραμμα του ΥΠΕΝ για τις επιχειρήσεις που αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο θα έχει ξεχωριστές διαδικασίες για τις πολύ μικρές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.