Τι ζητά η αγορά για την ανάπτυξη των «πράσινων» PPA

Η άρση των ρυθμιστικών στρεβλώσεων  (και κυρίως τα πλαφόν στην ηλεκτροπαραγωγή) σε συνδυασμό με την χορήγηση κινήτρων αποτελούν  ζητούμενα  στην παρούσα φάση για την ανάπτυξη των  «πράσινων» PPA  (μακροχρόνια συμβόλαια προμήθειας ενέργειας παραγόμενης από ΑΠΕ) στην Ελλάδα. Την ίδια στιγμή , η δημιουργία μιας πλατφόρμας – ενδεχομένως στο περιβάλλον του Χρηματιστηρίου Ενέργειας-  θα μπορούσε να ενθαρρύνει τη σύναψη PPA, εάν είναι ευέλικτη χωρίς να θέτει περιορισμούς στα αντισυμβαλλόμενα μέρη,

Αυτά είναι τα βασικά μηνύματα που «στέλνει» η αγορά για τα πράσινα PPA μέσω των τοποθετήσεων εκπροσώπων των ηλεκτροπαραγωγών (ΕΣΑΗ, MYTILINEOS), της ενεργοβόρου βιομηχανίας (ΕΒΙΚΕΝ) και παραγωγών ΑΠΕ (Enel Green Power Hellas, ΣΠΕΦ) στη δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ επί μελέτης που εκπόνησε για λογαριασμό της Αρχής  εταιρεία AFRY με αντικείμενο την δημιουργία ειδικής πλατφόρμας για τα εν λόγω συμβόλαια.

Μηνύματα που έρχονται σε μια κρίσιμη συγκυρία, με φόντο: Πρώτον, τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΔΕΗ και μεγάλων βιομηχανιών για τη σύναψη PPA που θα αντικαταστήσουν τα σταθερά τιμολόγια που προσέφερε μέχρι πρότινος η Επιχείρηση. Δεύτερον, τη νομοθετική ρύθμιση που βρίσκεται «επί θύραις» για την εξαίρεση των PPA από το πλαφόν (οι λεπτομέρειες της οποίας αναμένονται με…φλογερό ενδιαφέρον από όλους τους εμπλεκομένους). Και τρίτον, τις προτάσεις για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των PPA που θα υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της αναθεώρησης της αρχιτεκτονικής των χονδρεμπορικών αγορών ηλεκτρισμού (Electricity Market Design), για την ταχύτερη διείσδυση των PPA, υπογραμμίζοντας πως μαζί με τα «Συμβόλαια επί Διαφορών» (CfDs) συνιστούν τα δυο βασικά μακροπρόθεσμα εργαλεία που «μπορούν να διασφαλίσουν την απεξάρτηση του ενεργειακού κόστους νοικοκυριών και  λογαριασμοί ρεύματος των καταναλωτών θα απεξαρτηθούν από τις διακυμάνσεις των τιμών ενέργειας στις βραχυπρόθεσμες αγορές που συχνά επηρεάζονται από το κόστος των ορυκτών καυσίμων».

ΕΣΑΗ- MYTILINEOS

Ο ΕΣΑΗ που εκπροσωπεί τους ανεξάρτητους ηλεκτροπαραγωγούς υπογραμμίζει ο΄τι υποστηρίζει κάθε προσπάθεια δημιουργίας κατάλληλου πλαισίου για σύναψη «πράσινων» PPA. «Προτεραιότητα όμως έχει η άμεση άρση των ρυθμίσεων που ουσιαστικά απαγορεύουν τη σύναψη και λειτουργία των PPAs όπως η εφαρμογή του πλαφόν  και στην ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ που πωλείται μέσω των PPAs”, μια θέση που συμμερίζεται και η ΕΒΙΚΕΝ. Αναφορικά με το θέμα της πλατφόρμας, ο ΕΣΑΗ τάσσεται υπέρ μιας πλατφόρμας που θα έχει ως αποκλειστική αποστολή να «ματσάρει» το ενδιαφέρον παραγωγών και αγοραστών (offtakers) που είναι συμβατή τόσο με συμβόλαια φυσικής παράδοσης όσο και με χρηματοοικονομικά (virtual) και δεν θα εμπλέκεται με τη λειτουργία των αγορών ηλεκτρισμού.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η MYTILINEOS που κρίνει χρήσιμη τη δημιουργία κεντρικά οργανωμένης πλατφόρμας τύπου «matchmaking”, ενώ διατυπώνει ενστάσεις στο σενάριο μιας «κεντρικά σχεδιασμένης πλατφόρμας που αποσυνδέει τα δυο μέρη μεταθέτοντας το ρίσκο του αντισυμβαλλομένου στον Διαχειριστή της πλατφόρμας (ΕΧΕ).  Και τούτο διότι, όπως υποστηρίζει, αυτό συνεπάγεται την επιβολή  premium πάνω στην δίκαιη τιμή της συναλλαγής, κάτι που θα καθιστούσε λιγότερο ανταγωνιστικά τα πράσινα PPE. Η εταιρεία τονίζει την «ανάγκη αντιμετώπισης σημαντικών κινδύνων και προκλήσεων, μεταξύ αυτών του κόστους διαμόρφωσης  της στοχαστικής παραγωγής ΑΠΕ προκειμένου να ανταποκρίνεται στο προφίλ κατανάλωσης των αγοραστών. Στην περιπτωση των ενεργοβόρων βιομηχανιών, , το ζήτημα αυτό καλείται να αντιμετωπίσει το σχήμα Green Pool, που η Ελλάδα, έχει κοινοποιήσει προς έγκριση στη Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν και το οποίο δεν συσχετίζεται με την τυχόν δημιουργία πλατφόρμας.

EBIKEN

Η  ΕΒΙΚΕΝ από την πλευρά της επαναλαμβάνει το πάγιο αίτημά της για νομοθετική ρύθμιση που να εφαρμόζει ορθά  πλέον την επιβολή του πλαφόν στα νέα διμερή συμβόλαια είτε είναι χρηματοοικονομικά, είτε με φυσική παράδοση με την προϋπόθεση να είναι σε αυτά πλήρως καθορισμένα τόσο η μονάδα παραγωγής όσο και ο αγοραστής. Επισημαίνει δε ότι  η απαραίτητη μεσολάβηση ενός προμηθευτή, στα πράσινα PPA με φυσική παράδοση, δρα περιοριστικά και σε πολλές περιπτώσεις αυτή δεν είναι εφικτή χωρίς κόστος για τον τελικό καταναλωτή. Καταλήγει δε ότι «Καμιά πλατφόρμα με στόχο την προώθηση των πράσινων ΡΡΑ, οποιασδήποτε μορφής, δεν μπορεί να αποτρέψει τον κίνδυνο μονοπώλησης των πράσινων ΡΡΑ από τους καθετοποιημένους προμηθευτές, παρά μόνο η θέσπιση ρύθμισης, που θα θέτει περιορισμό σε όλους τους καθετοποιημένους προμηθευτές ως ποσοστό επί των πωλήσεων τους στον αριθμό των ΡΡΑ (ΜWh) που μπορούν να υπογράψουν.

Παραγωγοί ΑΠΕ

Η Enel Green Power τάσσεται υπέρ μιας «διευκολυντικής πλατφόρμας με ενισχυμένα χαρακτηριστικά» και συμμετοχή του Χρηματιστηρίου Ενέργειας στη διεκπεραίωση των συμβάσεων, σημείο στο οποίο οι παραγωγοί ΑΠΕ διαφοροποιούνται από την ενεργοβόρο βιομηχανία και τους καθετοποιημένους ηλεκτροπαραγωγούς.  Όπως τονίζει, το μοντέλο αυτό ενέχει το απαραίτητο επίπεδο δέσμευσης από πλευρά παραγωγού και καταναλωτή, ενώ το ρίσκο του αντισυμβαλλομένου μπορεί να μειωθεί σημαντικά  έως και να εξαλειφθεί με την εκκαθάριση των συναλλαγών από το ΕΧΕ, με τη θέσπιση του Χρηματιστηρίου ως αντισυμβαλλόμενο παραγωγών και καταναλωτών κατ’ αντιστοιχία των forward αγορών.

Υπενθυμίζεται  ότι Η AFRY από την πλευρά της -που κλήθηκε από τη ΡΑΕ να εξετάσει διαφορετικά μοντέλα για πλατφόρμα PPA στο Χρηματιστήριο Ενέργειας- κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το βέλτιστο μοντέλο για την ελληνική αγορά είναι η απλούστερη εκδοχή  μια ψηφιακής πλατφόρμας όπου θα «συναντώνται» οι πωλητές πράσινης ενέργειας με τους αγοραστές και στη συνέχεια θα διαπραγματεύονται μεταξύ τους όρους σύμβασης, χωρίς να συναλλάσσονται με το ΕΧΕ. Η  συμμετοχή στην πλατφόρμα αυτή θα είναι εθελοντική και στόχος είναι να μην παρεμποδίζεται η «παράλληλη» ανάπτυξη άλλων μηχανισμών ή πρωτοβουλιών που επίσης θα προωθούν τα PPA (Green Pool)  ούτε οι παρούσες ή μελλοντικές διαπραγματεύσεις μεταξύ παραγωγών ΑΠΕ και βιομηχανιών που θέλουν να συνάψουν PPA εκτός της πλατφόρμας.  Υπέρ του ίδιου μοντέλου τάχθηκε και ο ΣΠΕΦ –που εκπροσωπεί τους παραγωγούς φωτοβολταϊκών έργων-, προσθέτοντας ότι η ανάπτυξη των PPA στη χώρα θα πρέπει να συνοδευτεί από κατώφλι 50% για τους προμηθευτές και να συνδυαστεί με την συνέχιση προσφοράς κρατικών PPA μέσω διαγωνισμών της ΡΑΕ αλλά και σε Τιμές Αναφοράς διοικητικά οριζόμενες εκτός διαγωνισμών υπό προϋποθέσεις για τα μικρότερα φωτοβολταϊκά έργα.