Σχέδιο Νόμου για τις δομές της εκπαίδευσης – Τι αλλάζει στα σχολεία

Στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τις υποστηρικτικές δομές της εκπαίδευσης, την αξιολόγηση των στελεχών εκπαίδευσης και την αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων.
Όπως αναφέρει σχετικά το υπουργείο Παιδείας για το νομοσχέδιο που φέρει τίτλο, «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», δίνει τέλος «στην απειλή της τιμωρητικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, με την κατάργηση του ΠΔ 152 και στο ασφυκτικό και αναχρονιστικό θεσμικό πλαίσιο για τη διοίκηση της εκπαίδευσης με την κατάργηση του μεγαλύτερου μέρους του ν. 3848/2010».
Ακόμη, σύμφωνα με το υπουργείο, επιτυγχάνεται η αποκέντρωση και ενίσχυση του εκπαιδευτικού συστήματος, η σαφήνεια στις αρμοδιότητες όσων συμμετέχουν στο υποστηρικτικό δίκτυο των σχολείων, ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, η αντικειμενική αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης και η ενδυνάμωση του ρόλου του εκπαιδευτικού.
Νέοι θεσμοί
Ειδικότερα, όπως είχε γίνει ήδη γνωστό από την ανοικτή διαβούλευση, με το νομοσχέδιο ιδρύονται τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ), τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) και τα Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΚΕΑ).
Στα ΠΕΚΕΣ ο σύλλογος διδασκόντων του κάθε σχολείου καταθέτει τον συλλογικό προγραμματισμό του και την αποτίμηση του διδακτικού έργου του. Οι συντονιστές εκπαιδευτικού έργου των ΠΕΚΕΣ που επιλέγονται από Περιφερειακά Συμβούλια, λειτουργούν υποστηρικτικά παρέχοντας «εργαλεία» στήριξης στον σύλλογο διδασκόντων, και στο τέλος του διδακτικού έτους συντάσσουν εκθέσεις προς κάθε σχολείο για την βελτίωση στους τομείς που χρειάζεται, προτείνοντας συγκεκριμένες λύσεις, πρωτοβουλίες και επιμορφώσεις που μπορούν να εφαρμοστούν κατά τη νέα σχολική χρονιά. Η αποτίμηση είναι ανατροφοδοτική και οριζόντια, καθώς ο σύλλογος διδασκόντων συνεργάζεται με τους συντονιστές του ΠΕΚΕΣ και εκείνοι με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) που ως τελικός αποδέκτης των εκτιμήσεων και των προτάσεων χαράσσει στρατηγικές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου.
Εξάλλου, σε κάθε Διεύθυνση Σπουδών (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια) δημιουργούνται τα ΚΕΣΥ, στα οποία δημιουργούνται πλέον οργανικές θέσεις εργασίας για όλες τις ειδικότητες και αυξάνεται το προσωπικό τους, συνδράμουν ως υποστηρικτική και συμβουλευτική δομή, στο έργο των εκπαιδευτικών και στις ανάγκες του μαθητικού πληθυσμού. Επιπλέον, καθορίζεται η λειτουργία των ΚΕΑ, που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, της αγωγής υγείας και του πολιτισμού στα σχολεία όλων των βαθμίδων.
Επιλογή στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Με το σχέδιο νόμου θεσμοθετείται νέο σύστημα επιλογής και αξιολόγησης των στελεχών της εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται μία διαδικασία για όλα τα στελέχη, με βάση αξιολογικούς πίνακες επιλογής. Επίσης, η θητεία όλων των στελεχών θα είναι τριετής.
Οι 13 περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης, οι οποίοι μέχρι σήμερα επιλέγονταν ως μετακλητοί υπάλληλοι που διορίζονταν με απόφαση υπουργού, θα επιλέγονται και αυτοί όπως όλα τα στελέχη της εκπαίδευσης με 3ετή θητεία, από Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής το οποίο θα απαρτίζεται από 7 μέλη και στο οποίο θα προΐσταται μέλος του ΑΣΕΠ.
Αξιολόγηση
Με το εν λόγω σχέδιο νόμου, καταργείται το ΠΔ 152/2013, το οποίο, σύμφωνα με το υπουργείο, «προκάλεσε προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων καθώς διαπνέονταν από ανορθολογικές προβλέψεις – όπως η ύπαρξη σταθερών ποσοστών κατηγοριοποίησης των εκπαιδευτικών – καθώς και από τιμωρητικό χαρακτήρα λόγω της σύνδεσής του με την μισθολογική εξέλιξη, τις διαθεσιμότητες και τις απολύσεις εκπαιδευτικών, με αποτέλεσμα τη δημιουργία δυσπιστίας, αμφισβήτησης και αντίθεσης από την εκπαιδευτική κοινότητα που ακύρωσε στην πράξη κάθε προσπάθεια εφαρμογής».
Επίσης, καταργείται κατά το μεγαλύτερο μέρος του ο ν. 3848/2010 που, και πάλι σύμφωνα με το υπουργείο, «είχε θέσει ένα ασφυκτικό και αναχρονιστικό θεσμικό πλαίσιο για τη διοίκηση της εκπαίδευσης».
Πηγή-επιμέλεια ΑΠΕ-ΜΠΕwww.ert.gr

2018-04-24 22:51:57

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ