Στεγαστικά δάνεια: Αυτά είναι τα κριτήρια επιδότησης επιτοκίου για ευάλωτα νοικοκυριάΕισοδηματικά κριτήρια: Το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού, όπως υπολογίζεται για τους σκοπούς της ένταξης στο πρόγραμμα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα κάτωθι αναφερόμενα ποσά ανά κατηγορία σύνθεσης του νοικοκυριού. Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 27.300 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.Περιουσιακά κριτήρια: Το πρόγραμμα έχει και περιουσιακούς κόφτες όσον αναφορά στην αξία της ακίνητης περιουσίας αλλά και στο ποσό των καταθέσεων που μπορεί να έχει το νοικοκυριό.

Η συνολική ακίνητη περιουσία του νοικοκυριού υπολογίζεται βάσει της τελευταίας εκδοθείσας πράξης προσδιορισμού φόρου και δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 156.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 19.500 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 234.000 ευρώ.