Πώς αποφεύγουν τις κατασχέσεις οφειλέτες της εφορίας

Έναν απίστευτο τρόπο να αποφεύγουν τις κατασχέσεις που επιβάλλει η εφορία σε υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών τους φαίνεται ότι εφαρμόζουν ορισμένοι επιτήδειοι οφειλέτες του Δημοσίου.

Εκμεταλλευόμενοι κάποια κενά των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών και του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και… αξιοποιώντας τις πιστωτικές
τους κάρτες, κατορθώνουν να εξασφαλίζουν προς όφελός τους ροή χρημάτων μέσω του τραπεζικού συστήματος και κάτω από τα ραντάρ των φοροεισπρακτικών υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αν και βαρύνονται με σημαντικού ύψους ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία.

Το κόλπο ανακαλύφθηκε από την ΑΑΔΕ κατόπιν ηλεκτρονικών διασταυρώσεων δεδομένων μεταξύ κινήσεων πιστωτικών καρτών και φορολογικών δηλώσεων των κατόχων των καρτών. Στον απολογισμό δράσης των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ για το έτος 2022, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι «με την πιλοτική αξιοποίηση δεδομένων για κινήσεις πιστωτικών καρτών που διασταυρώθηκαν με δηλωθέντα εισοδήματα των κατόχων αποκαλύφθηκαν σημαντικές υποθέσεις αδήλωτων εισοδημάτων καθώς και καταχρηστικές πρακτικές για την παράκαμψη των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης».

Αποκαλύπτεται δηλαδή ότι ορισμένοι οφειλέτες ληξιπρόθεσμων χρεών προς τη Φορολογική Διοίκηση, σε βάρος των οποίων οι αρμόδιες φοροεισπρακτικές υπηρεσίες έχουν επιβάλει το μέτρο της κατάσχεσης απαιτήσεών τους εις χείρας τρίτων -δηλαδή κατασχέσεις χρηματικών ποσών που κατατίθενται στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους ή άλλων ποσών που δικαιούνται να λάβουν από ιδιώτες, όπως π.χ. ενοίκια-, καταφέρνουν να εισπράττουν τα ποσά που δικαιούνται από τρίτους, αποφεύγοντας τις κατασχέσεις.

Το κόλπο

Το κόλπο το οποίο φαίνεται ότι σκαρφίστηκαν και εφαρμόζουν είναι η διακίνηση των χρηματικών ποσών όχι μέσω των τραπεζικών τους λογαριασμών από όπου κατάσχονται αμέσως (εφόσον έχει ενεργοποιηθεί εντολή κατάσχεσης που δόθηκε από την αρμόδια φοροεισπρακτική υπηρεσία στην τράπεζα), αλλά μέσω των πιστωτικών τους καρτών. Συγκεκριμένα, αντί να εισπράττουν τα χρήματα που δικαιούνται μέσω των καταθετικών τραπεζικών τους λογαριασμών συμφωνούν με τους ιδιώτες οι οποίοι πρόκειται να τους καταβάλουν τα χρήματα να τους τα «καταθέσουν» στις πιστωτικές τους κάρτες, όπου οι φοροεισπρακτικές υπηρεσίες δεν έχουν τη δυνατότητα να επιβάλουν κατασχέσεις.

Το κόλπο εφαρμόζεται εύκολα μέσω της ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) όπου οποιοσδήποτε ιδιώτης πελάτης τράπεζας έχει τη δυνατότητα να καταθέσει χρήματα όχι μόνο σε καταθετικό τραπεζικό λογαριασμό οποιουδήποτε τρίτου αλλά και στην πιστωτική κάρτα οποιουδήποτε τρίτου αρκεί να γνωρίζει τα στοιχεία της κάρτας και, φυσικά, τον κάτοχό της. Εναλλακτικά, το κόλπο μπορεί να εφαρμοστεί και κατόπιν συμφωνίας του οφειλέτη της εφορίας με τον υπόχρεο πληρωμής του ποσού, εφόσον αυτό είναι μεγάλο και υπερβαίνει το ακατάσχετο όριο των 1.250 ευρώ που ισχύει για έναν μόνο τραπεζικό λογαριασμό δηλωμένο στην ΑΑΔΕ από τον οφειλέτη.

Η μεταφορά χρημάτων

Αν δηλαδή κάποιος ιδιώτης πρόκειται να πληρώσει ένα ποσό της τάξεως π.χ. των 2.500 ευρώ σε έναν οφειλέτη της εφορίας εναντίον του οποίου έχει ενεργοποιηθεί εντολή κατάσχεσης υπολοίπων από τους τραπεζικούς του λογαριασμούς, συμφωνεί με τον οφειλέτη αυτόν να μεταφέρει σε πρώτη φάση ακριβώς 1.250 ευρώ στον «ακατάσχετο» λογαριασμό του και στη συνέχεια ο οφειλέτης μεταφέρει το ποσό αυτό στην πιστωτική του κάρτα από όπου και πάλι δεν μπορεί να κατασχεθεί.

Στη συνέχεια, στον ίδιο «ακατάσχετο» καταθετικό λογαριασμό του οφειλέτη της εφορίας κατατίθενται και τα υπόλοιπα 1.250 ευρώ, τα οποία μπορούν να κρατηθούν εκεί και να παραμείνουν ακατάσχετα μέχρι να ξοδευτούν τα άλλα 1.250 ευρώ από τον οφειλέτη μέσω της πιστωτικής κάρτας του. Και μόλις τελειώσουν εκείνα, μεταφέρονται στην πιστωτική κάρτα τα υπόλοιπα 1.250 ευρώ. Κι αυτό μπορεί να επαναλαμβάνεται σε κάθε καταβολή που γίνεται από τον ιδιώτη τρίτο στον οφειλέτη της εφορίας, με αποτέλεσμα να υπάρχει δυνατότητα να διακινούνται σημαντικού ύψους ποσά, ακόμη και μέσω τραπεζών, κάτω από τα… κατασχετικά «ραντάρ» της εφορίας.

Πέραν της καταστρατήγησης της νομοθεσίας για τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης που επιτυγχάνεται με τα κόλπα αυτά, τα ποσά που διακινούνται με αυτές τις μεθόδους παραμένουν και στο φορολογικό απυρόβλητο, καθώς δεν δηλώνονται στην εφορία, ενώ ακόμη και το γεγονός ότι οι τράπεζες στέλνουν στην ΑΑΔΕ στοιχεία για τις ετήσιες δαπάνες πληρωμής πιστωτικών καρτών, οι οποίες αποτελούν, ως γνωστόν, τεκμήριο ύπαρξης φορολογητέου εισοδήματος, είναι στη διακριτική ευχέρεια των φορολογουμένων το εάν θα δηλώσουν ή όχι τα ποσά αυτά στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Κι αυτό διότι τα ποσά αυτά δεν είναι προσυμπληρωμένα στους σχετικούς κωδικούς της φορολογικής δήλωσης, αλλά απλώς αναγράφονται σε «κρυφούς» ενημερωτικούς πίνακες που εμφανίζονται ως αναδυόμενα «παράθυρα» στους φορολογούμενους όταν πρόκειται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τις φορολογικές τους δηλώσεις.