Ξεκίνησαν συζητήσεις με την Thrivest Holdings για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

Την έναρξη συζητήσεων και την ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων με την εταιρεία Thrivest Holdings Ltd για συμμετοχή της στην υπό υλοποίηση αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, ανακοίνωσε η Attica Bank, μετά από σχετική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος που είχε λάβει.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η Attica Bank, κατόπιν και σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί καμία πρόταση ή απόφαση περί συγχώνευσης της τράπεζας με οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Περαιτέρω το πλήρες νέο business & capital plan της τράπεζας στο πλαίσιο της κεφαλαιακής της ενίσχυσης, θα υποβληθεί στις αρμόδιες εποπτικές αρχές στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Υπενθυμίζεται πως η Thrinvest αποτελεί στρατηγικό επενδυτή της Παγκρήτιας Τράπεζας.