Κρίσεις υποστράτηγων της ΕΛ.ΑΣ: Ποιοί προάγονται, ποιοί αποστρατεύονται

Ολοκληρώθηκαν π οι κρίσεις και των υποστρατήγων της Ελληνικής Αστυνομίας, από τους οποίους δύο προάγονται στο βαθμό του αντιστράτηγου για την κάλυψη των κενών θέσεων, ενώ πέντε αποστρατεύονται και 14 κρίθηκαν διατηρητέοι.

Συγκεκριμένα, υπό την προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Σκούμα και τη συμμετοχή των Αντιστρατήγων Αστυνομίας Λάζαρου Μαυρόπουλου και Γεωργίου Δούβαλη, συνεδρίασε το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων και έκρινε τους 21 Υποστράτηγους της Ελληνικής Αστυνομίας (20 Γενικών Καθηκόντων και έναν Ειδικών Καθηκόντων – Υγειονομικό – Ιατρό), εκ των οποίων προήγαγε στο βαθμό του αντιστρατήγου τους:

• Ελευθέριο Γκαρίλα

• Σπυρίδωνα Σκλάβο

Διατηρητέους έκρινε τους κατωτέρω Υποστράτηγους Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων:

• Νικόλαο Σπανουδάκη

• Χρήστο Κονδύλη

• Δημήτριο Μάλλιο

• Ελευθέριο Ντουρουντού

• Εμμανουήλ Δουρβετάκη

• Απόστολο Μαρτζάκλη

• Πασχάλη Συριτούδη

• Δημήτριο Παντελή

• Κωνσταντίνο Μαρκόπουλο

• Αστέριο Μαντζιώκα

• Γεώργιο Μπάλλα

• Γεώργιο Λυμπινάκη

• Γεώργιο Μιχαλόπουλο

• Αθανάσιο Μπαδέκα (Υγειονομικό – Ιατρό)

Ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους κρίθηκαν πέντε Υποστράτηγοι, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του Αντιστράτηγου εκτός οργανικών θέσεων και τους απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου της θέσης που κατείχαν, θα αποστρατευθούν δε ύστερα από 30 ημέρες, με άλλο προεδρικό διάταγμα:

• Ηλία Κοσσυβάκη, (Διευθυντή της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων)

• Σοφία Λαμπροπούλου

• Κωνσταντίνο Δούβαλη

• Νικόλαο Τσέτσικα, (Διευθυντή της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών)

• Θεόδωρο Αθανασόπουλο

Οι κρίσεις θα συνεχιστούν με την κρίση των Ταξιάρχων της Ελληνικής Αστυνομίας.