Θετικό σήμα για τον τραπεζικό τομέα

Μηνύματα αισιοδοξίας για την πορεία του ελληνικού τραπεζικού τομέα εισέπραξε η JPMorgan Chase κατά τις συναντήσεις της στην Αθήνα με τραπεζίτες, κυβερνητικούς αξιωματούχους, εκπροσώπους του επιχειρείν και ειδικούς της αγοράς. Και τούτο γιατί η ελληνική οικονομία εμφανίζεται σχετικά ανθεκτική και προβλέπεται να παραμείνει σε τροχιά ανάπτυξης, κόντρα στο αρνητικό διεθνές περιβάλλον, ενώ η εικόνα των ισολογισμών των πιστωτικών ιδρυμάτων είναι σαφώς πιο υγιής.

«Οι πρόσφατες συναντήσεις μας στην Αθήνα επιβεβαίωσαν τις εκτιμήσεις μας για τις ελληνικές τραπεζικές μετοχές. Το μήνυμα ήταν εποικοδομητικό: οι οικονομικοί δείκτες αποκαλύπτουν ένα σχετικά αισιόδοξο outlook για το 2023, ειδικά στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο, ενώ οι τράπεζες βλέπουν υψηλότερα ROTEs πιο σύντομα χάρη στην ανθεκτική πιστωτική ζήτηση και την απουσία ενδείξεων υποχώρησης στην ποιότητα του ενεργητικού» αναφέρει χαρακτηριστικά και προσθέτει: «Επανερχόμαστε με τη θετική οπτική για τις ελληνικές τράπεζες να παραμένει αναλοίωτη μεσοπρόθεσμα: με ένα σχετικά ευνοϊκό μακρο-οικονομικό περιβάλλον, πιο καθαρούς ισολογισμούς, καλή αναπτυξιακή πορεία και υποστηρικτικούς διαρθρωτικούς παράγοντες, όπως τα υψηλότερα επιτόκια και η μεγαλύτερη συγκέντρωση στον κλάδο».

(περισσότερα σε λίγο)