Η AXIA Ventures Group ενήργησε ως Exclusive Financial Advisor της Cepal για την πώληση του πρώτου χαρτοφυλακίου επανεξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων στην ελληνική αγορά στην Optima Bank

Αθήνα, Ελλάδα, 20η Ιανουαρίου, 2023 – Η Cepal Holdings («Cepal») ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πώλησης χαρτοφυλακίου επανεξυπηρετούμενων επιχειρηματικών  δανείων στην Optima Bank S.A. («Optima Bank»). Η AXIA Ventures Group («AXIA») ενήργησε ως Exclusive Financial Advisor της Cepal, καθιστώντας αυτή τη συναλλαγή, την πρώτη πώληση επιχειρηματικών επανεξυπηρετούμενων δανείων στην ελληνική δευτερογενή αγορά.

Η Cepal είναι μια κορυφαία εταιρεία διαχείρισης μη-εξυπηρετούμενων δανείων στην τοπική αγορά με κεφάλαια υπό διαχείριση άνω των €28 δις. και εκτενή εμπειρία στην εξυπηρέτηση χαρτοφυλακίων με και χωρίς εξασφαλίσεις. Η Cepal είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που έλαβε άδεια διαχείρισης μη-εξυπηρετούμενων δανείων από την Τράπεζα της Ελλάδος το 2016.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της, η AXIA αξιολόγησε τους ρυθμιστικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις συναλλαγές επανεξυπηρετούμενων δανείων και πραγματοποίησε διεξοδική χρηματοοικονομική ανάλυση στην περίμετρο των ανοιγμάτων προκειμένου να προσδιορίσει τη συμμόρφωση των δανειοληπτών με τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, μετά την δανειακή ή επιχειρησιακή τους αναδιάρθρωση, και την επίδειξη μιας σημαντικής οικονομικής ανάκαμψης. Η τελική περίμετρος περιελάμβανε επανεξυπηρετούμενες δανειακές απαιτήσεις μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους.

Ο κ. Αλέξανδρος Αργυρός, Managing Director & Head of Investment Banking της AXIA Ventures Group δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που συμβουλεύσαμε τη Cepal σε αυτή την πρώτη στο είδος της συναλλαγή. Αυτή η επιτυχία όχι μόνο θα ανοίξει το δρόμο για την ανάπτυξη μιας λειτουργικής δευτερογενούς αγοράς για τα επανεξυπηρετούμενα δάνεια μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά αποτελεί επίσης παράδειγμα για το πώς η ελληνική οικονομία – με τη δέσμευση και την τεχνογνωσία εταιρειών όπως η Cepal – υποστηρίζει την επιχειρηματική κοινότητα μέσω της ενσωμάτωσης τέτοιων δανείων στο τραπεζικό σύστημα. Αξίζουν συγχαρητήρια σε ολόκληρη την ομάδα της AXIA για το επίτευγμα αυτό, καθώς και στην Cepal που είχε την προνοητικότητα και την προθυμία να δημιουργήσει αυτήν την αγορά».