ΕΥΑΘ: Ζημιογόνο το 2022, αλλά μόνο λόγω της ενεργειακής κρίσης

Δεν θα διανείμει μέρισμα η ΕΥΑΘ Α.Ε. για τη χρήση 2022 λόγω των ζημιογόνων αποτελεσμάτων της και του υψηλού εν εξελίξει επενδυτικού της προγράμματος, όπως γνωστοποίησε η διοίκησή της.

Πάντως, η διοίκηση της εταιρείας εκπέμπει το μήνυμα ότι δεν την πτοεί η εικόνα των ζημιών της προηγούμενης χρήσης, καθώς αυτές οφείλονται στην πολύ μεγάλη αύξηση του κόστους ενέργειας και η εταιρεία επενδύει σε έργα εξοικονόμησης ενέργειας, ενώ σε λίγες ημέρες επίσης θα κατατεθούν οι προσφορές για την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος μέσω «πράσινων» διμερών συμβάσεων (PPAs) από φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα, συγκεκριμένα από τις εταιρείες ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και «Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας».

Κατόπιν τούτων εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί δραστική μείωση των δαπανών για προμήθεια ενέργειας στα προ κρίσης επίπεδα, ενώ έχει ήδη επιτευχθεί μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 9,2% με ανάλογο περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Στη χρήση 2022, όπως τονίστηκε, το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος ανήλθε σε 30,9 εκατ. έναντι 17,2 εκατ. της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας  αύξηση 79,11% και συμπαρασύροντας εμφανώς και τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας.

Επενδύσεις

Παράλληλα, οι επενδύσεις του ομίλου ανήλθαν για τη χρήση 2022 στα 14,7 εκατ. έναντι 9,2 εκατ. της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση κατά 60%. Η εταιρεία έχει σε εξέλιξη επενδυτικό πρόγραμμα που αγγίζει τα 203 εκατ.ευρώ για την περίοδο 2020-2025, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την επέκταση του διυλιστηρίου νερού της (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης-ΕΕΝΘ), που όταν ολοκληρωθεί θα διπλασιάσει τη δυναμικότητά του στα 300.000 κυβικά ημερησίως και εκτιμάται ότι θα αυξήσει έως και κατά 40% τον κύκλο εργασιών, επένδυση στον Βιολογικό Καθαρισμό στη Σίνδο (ΕΕΛΘ), συστήματα Scada, αναβάθμιση τωμν εγκαταστάσεων της «Αινεία» στην ανατολική Θεσσαλονίκη, μεγάλο πρόγραμμα εγκατάστασης «έξυπνων» υδρομέτρων κ.α.  Παράλληλα, έχει προς συμβασιοποίηση τεχνικά έργα για επεκτάσεις και βελτριώσεις δικύτων και νέες δεξαμενές ύψους 45,4 εκατ.ευρώ.

Αύξηση τιμολογίων το 2024

Τον Νοέμβριο του 2022, η διοίκηση της ΕΥΑΘ είχε προτείνει στον βασικό μέτοχο αύξηση των τιμολογίων νερού για το 2023 κατά 8%, όσο ο μέσος πληθωρισμός, η οποία δεν έγινε αποδεκτή. Η πρόταση για αύξηση θα ξαναπέσει στο τραπέζι τον Σεπτέμβριο για το 2024, αλλά όπως επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ ΑΕ, Άνθιμος Αμανατίδης, στόχος είναι τα οικιακά τιμολόγια στη χαμηλή κατηγορία κατανάλωσης να παραμείνουν σταθερά, με αύξηση στην επαγγελματική και βιομηχανική χρήση.

Ζημιογόνο το 2022

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου της ΕΥΑΘ ανήλθε στο ποσό των 71 εκατ. ευρώ έναντι 73,6 εκατ. το 2021, μειωμένος κατά 3,7% κυρίως λόγω της μείωσης κατανάλωσης των οικιακών πελατών μετά την πανδημία και της αύξησης του αριθμού των συμπολιτών μας που εντάχθηκαν στο κοινωνικό τιμολόγιο. Οι προ φόρων ζημίες του ομίλου ανήλθαν στο ποσό των 4,2 εκατ. ευρώ έναντι κερδών προ φόρων του ομίλου το 2021 ύψους 15,7 εκατ., σημειώνοντας μείωση 126,93%. Οι μετά φόρων ζημίες του 2022 διαμορφώθηκαν σε 3,99 εκατ. έναντι κερδών μετά φόρων το 2021 ύψους 11,3 εκατ., μια μείωση της τάξης του 135,23%. Επίσης, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 878.000 ευρώ έναντι 21 εκατ., μείωση της τάξης του 95,81%. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του ομίλου, εξάλλου, ανήλθαν κατά την 31/12/2022 σε 71,5 εκατ. ευρώ έναντι 91,3 εκατ. την 31/12/2021, σημειώνοντας μείωση 21,71%.