Ενισχυθήκαν οι όγκοι, σταθεροποιήθηκαν οι προσδοκίες για άνοδο

Στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας, οι επενδυτές κίνησαν τον υποκείμενο δείκτη μόνιμα σε θετικό πεδίο. Το άνοιγμα στις 2444,74 μονάδες (+0,70%) αντιστοιχούσε σε ανοδικό  χάσμα 17,07 μονάδων. Η εγγραφή του χαμηλού ημέρας στις 11:45  έφερε τις 2432,75 μονάδες (+0,21%). Το ανώτερο σημειώθηκε στις 17:11 και ήταν οι 2458,80 μονάδες (+1,21). Τον έκλεισαν τελικά 31,06 μονάδες ψηλότερα από την προηγούμενη στις 2458,73 μονάδες. Ο τζίρος στα παράγωγα διαμορφώθηκε στα 18,538 εκατ. ευρώ.

Στα ΣΜΕ του 25άρη της σειράς Φεβρουαρίου ο όγκος διαμορφώθηκε στα 1368 ΣΜΕ με ανώτερο στις 2461,50 μονάδες κατώτερο τις 2431,00 με τελευταίες πράξεις στις 2461,25 και τιμή κλεισίματος 2458,00 από 2419,75 μονάδες και τα ανοικτά ΣΜΕ έγιναν 5224. Για  τη σειρά Μαρτίου διακινήθηκαν 227 συμβόλαια με ανώτερο στις 2454,50 μονάδες κατώτερο τις 2434,25 με τελευταίες πράξεις στις 2454,50 και τιμή κλεισίματος 2457,75 μονάδες και τα ανοικτά ΣΜΕ έγιναν 108.

Στα δικαιώματα προαίρεσης του ίδιου δείκτη η δραστηριότητα ήταν χαμηλή στα calls αλλά σημαντική στα puts. Στα δικαιώματα αγοράς της σειράς Φεβρουαρίου το ενδιαφέρον ήταν 3 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης από τις 2400  ως τις 2450 μονάδες. Το ενδιαφέρον για την επόμενη σειρά λήξης ήταν μηδενικό. Στα δικαιώματα πώλησης της σειράς Φεβρουαρίου  ο όγκος ήταν 78 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης τις 2200 και τις 2350 και 2400 μονάδες. Για την επόμενη και τρίτη  σειρά του 2023 διακινήθηκαν 61 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης τις 2400 και τις 2500 μονάδες.

Στα ΣΜΕ του δείκτη των τραπεζών τρέχουσας σειράς, λήξης Μαρτίου άλλαξαν χέρια 39 συμβόλαια με ανώτατο στις 750,00 και κατώτερο στις 745,00 και ορίστηκε τιμή κλεισίματος στις 752,00 μονάδες και τα ανοικτά ΣΜΕ έγιναν  379.

Στα ΣΜΕ επί μετοχών οι όγκοι υποχώρησαν αλλά δεν άλλαξαν υπολογίσιμα οι ανοικτές θέσεις για τις  σειρές Μαρτίου. Ξεχώρισαν τα ΣΜΕ:

Της ΑΛΦΑ με όγκο 9664 ΣΜΕ της σειράς Μαρτίου με τιμή κλεισίματος στα 1,21 ευρώ και οι ανοικτές θέσεις έγιναν 148.790 ΣΜΕ.

Της ΕΤΕ που άλλαξαν χέρια 3819 συμβόλαια της σειράς Μαρτίου με τιμή κλεισίματος στα 4,29  και οι ανοικτές θέσεις έγιναν 13.972 ΣΜΕ.

Της ΕΥΡΩΒ με 1464 ΣΜΕ της σειράς Μαρτίου με τιμή κλεισίματος στα 1,19 και οι ανοικτές θέσεις έγιναν 15.851.

Της ΠΕΙΡ είχαν όγκο 4337   ΣΜΕ με τιμή κλεισίματος στα 1,82 ευρώ και οι  ανοικτές θέσεις έγιναν 55.205  ΣΜΕ.

Τα καλύτερα σε όγκο εκτός των τραπεζικών blue chip ήταν τα 3958  ΣΜΕ του ΑΔΜΗΕ  για την τρέχουσα σειρά και τα 3247  ΣΜΕ της ΜΙΓ για σειρά Μαρτίου.

Το συναλλακτικό ενδιαφέρον στο stock repo αφορούσε τα 37.119 συμβόλαια για ΜΙΓ, και τα 1000  για ΜΥΤΙΛ.