Βελτίωση οικονομικών μεγεθών για τη JTI με επενδύσεις «πράσινης» ανάπτυξης

Αύξηση της παραγωγής και της εξαγωγικής της δράστηριότητας, εκσυγχρονισμός των υποδομών της και μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος στο εργοστάσιο της Ξάνθης είναι ο απολογισμός του 2022 για την JTI.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της η εταιρεία κατάφερε και αύξησε κατα 112% την παραγωγή της στο εργοστάσιο της Ξάνθης. Το 76% της παραγωγής του εργοστασίου εξήχθη σε αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το υπόλοιπο 24% είχε ως προορισμό την εγχώρια αγορά.

Για το 2023 η εταιρεία διερευνά την συμβολή της στην τοπική οικονομία και την απασχόληση αλλά και στην αύξηση των εξαγωγών της χώρας μέσω της ενίσχυσης των αγορών εξαιρετικής ποιότητας ελληνικού καπνού για τα προϊόντα της ανά τον κόσμο, στηρίζοντας έμπρακτα τους Έλληνες καπνοκαλλιεργητές.

Σε αυτό το πλαίσιο αναφορικά με τις επενδύσεις της η εταιρεία επισημαίνει πως οι βελτιώσεις που πραγματοποιήθηκαν και περαιτέρω δρομολογούνται στην παραγωγική μονάδα της Ξάνθης, συντάσσονται πλήρως με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει ο Όμιλος να επιταχύνει τις προσπάθειές του για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του και την επίτευξη μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050.

Βιώσιμες ενεργειακές λύσεις

Για να το επιτύχει, ο Όμιλος έχει επικαιροποιήσει τους στόχους του για την «Ενέργεια και τις Εκπομπές Ρύπων» και έχει  αναπτύξει βιώσιμες ενεργειακές λύσεις, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ηλιακής και υδροηλεκτρικής ενέργειας, βιομάζας και θέρμανσης – ψύξης εδάφους, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες. Αυτό περιλαμβάνει ενέργειες που ξεκινούν από τη μετάβαση σε ενεργειακά αποδοτικότερα συστήματα φωτισμού, θέρμανσης και ψύξης και την εφαρμογή διαδικασιών ανάκτησης θερμότητας, έως την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας μηδενικών και χαμηλών εκπομπών άνθρακα για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα.

Ήδη σημαντικό μέρος της αρχικής επένδυσης που διοχετεύθηκε στον πλήρη τεχνολογικό μετασχηματισμό των εγκαταστάσεων του εργοστασίου, αλλά και οι συμπληρωματικές επενδυτικές δράσεις τη διετία 2020-2022, στόχευσαν και στοχεύουν πέραν άλλων και στην εξοικονόμηση ενέργειας. Ήδη το 2022 η εταιρεία περιόρισε την κατανάλωση ενέργειας στο εργοστάσιο της Ξάνθης κατά 60%, τα απόβλητα κατά 7% και τις εκπομπές CO2 κατά 80% σε σχέση με το 2020.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί η εγκατάσταση νέου συστήματος παρακολούθησης της κατανάλωσης ενέργειας που μπορεί να περιορίσει τη συνολική κατανάλωση ενέργειας κατά ακόμη 5%.

Οι στρατηγικές προτεραιότητες

«Στόχος της JTI είναι να ενισχύσει τη θέση της στην αγορά επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες και προϊόντα, συνεχίζοντας παράλληλα να στηρίζει την ηγετική της θέση στα συμβατικά προϊόντα και ενισχύοντας τον εξαγωγικό όγκο των προϊόντων της. Οι στρατηγικές προτεραιότητες της JTI στην Ελλάδα δίνουν έμφαση στην αειφόρο διαχείριση των πόρων, του νερού, της Ενέργειας, των Αποβλήτων και στην προστασία του Περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα εστιάζουν σε στοχευμένες ενέργειες για την αποδοτικότητα της λειτουργίας και την παραγωγή οικονομιών κλίμακας.

Στη JTI εργαζόμαστε σε έναν διπλό και δύσκολο δρόμο: Από τη μια αυξάνουμε την παραγωγή και τον όγκο των εξαγωγών στο εργοστάσιο και την ίδια στιγμή, στην άλλη πλευρά της εξίσωσης, υπηρετούμε τον στρατηγικό μας στόχο για μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος αλλά και για την εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας σε όλες μας τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Δεν συνιστά ένα αντιφατικό ευχολόγιο αλλά ένα στοίχημα που κερδίζουμε καθημερινά» σχολιάζει η διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων και Επικοινωνίας της JTI στην Ελλάδα κ. Γεωργία Καρούντζου.