Αύξηση 187% στα καθαρά κέρδη

Τη νέα εποχή  ταχείας ανάπτυξης και υψηλής, βιώσιμης και διαφοροποιημένης κερδοφορίας της MYTILINEOS αποτυπώνουν τα αποτελέσματα για το οικονομικό έτος 2022 που ανακοίνωσε προ ολίγο η εταιρεία. Βασικά χαρακτηριστικά ήταν η κατακόρυφη άνοδος των θεμελιωδών μεγεθών με παράλληλη μείωση του δανεισμού που επετεύχθη εν μέσω υλοποίησης ενός μεγάλου αναπτυξιακού προγράμματος, ύψους 700 εκατ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα,, τα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας της MYTILINEOS σημείωσαν αύξηση 187% και ανήλθαν σε €466 εκατ. έναντι €162 εκατ. το 2021. Τα ΕΒΙΤDA κατέγραψαν αύξηση 130% και διαμορφώθηκαν σε 823 εκατ. ευρώ (από 359 εκατ. ευρώ το 2021), ενώ αντίστοιχη μεγέθυνση  (+137%_) σημείωσε και ο κύκλος εργασιών που ξεπέρασε τα 6 δις. ευρώ (6,3 δις) έναντι 2,6 δις. ευρώ το 2021. Τα αποτελέσματα αυτά επιτρέπουν στη διοίκηση της εταιρείας να προτείνει μέρισμα 1,20 ευρώ/μετοχή, αυξημένο κατά 176% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε στα 716 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2022 από 803 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν. Ο δείκτης μόχλευσης  (καθαρός δανεισμός/EBITDA) να βελτιώθηκε  σημαντικά σε 0,87x στο τέλος του 2022 (από 2,21x στο τέλος του 2021). Τη συνεχή βελτίωση του πιστωτικού προφίλ  της MYTILINEOS πιστοποίησε άλλωστε πρόσφατα η S&P μέσω της αναβάθμισης της Εταιρείας σε «ΒΒ» από «ΒΒ-», διατηρώντας παράλληλα το θετικό outlook.     Η αποκλιμάκωση του δανεισμού είναι ακόμα πιο σημαντική αν ληφθεί υπόψιν ότι επετεύχθη σε μία χρόνια όπου  οι επενδύσεις ξεπέρασαν τα €700εκατ. καταγράφοντας νέο υψηλό επίπεδο και ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά σχεδόν 4 δισ., απορροφώντας ρευστότητα από τα οικονομικά και ταμειακά διαθέσιμα.

Η MYTILINEOS το 2022 σημείωσε ρεκόρ κερδοφορίας,, με βασικούς μοχλούς τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της απέναντι τόσο στον εγχώριο, όσο και στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, αλλά και με βάση την ολοένα αυξανόμενη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων της. Σημαντικό ρόλο διαδραμάτισαν, επίσης η ταχύτητα ωρίμανσης και η ολοκλήρωση ενός αριθμού νέων επενδύσεων, το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο και οι σημαντικές συνέργειες μεταξύ των Τομέων που προσφέρουν τη δυνατότητα στη Διοίκηση να αξιοποιεί με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τις διαφορετικές συνθήκες που προκύπτουν στο ευμετάβλητο περιβάλλον των αγορών.

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Ευάγγελος Μυτιληναίος ανέφερε:

«Για τη MYTILINEOS, το 2022 ήταν ένα έτος ορόσημο, όχι μόνο για τις ιστορικά υψηλές επιδόσεις που πέτυχε η Εταιρεία απέναντι σε ένα αρνητικό διεθνές περιβάλλον, αλλά κυρίως γιατί αποτέλεσε το έτος μετάβασης σε μια νέα εποχή, μέσω του εταιρικού μετασχηματισμού της σε MYTILINEOS Energy & Metals.

Πιο συγκεκριμένα, το 2022, η MYTILINEOS πέτυχε μία συστηματική αύξηση της κερδοφορίας της, μέσω της επίτευξης διαδοχικών ιστορικών υψηλών σε κάθε επόμενο τρίμηνο του έτους, ενώ ταυτόχρονα μείωσε σημαντικά τον δείκτη μόχλευσής της, σε μία χρονιά που έκανε τις μεγαλύτερες επενδύσεις της. Επιβεβαιώνεται έτσι ο στρατηγικός σχεδιασμός και οι προβλέψεις της Διοίκησής της, τη στιγμή κατά την οποία θέτει τις βάσεις για ακόμα υψηλότερα επίπεδα κερδοφορίας το επόμενο διάστημα.

Παράλληλα, η ένταξη της MYTILINEOS για πρώτη φορά στον δείκτη MSCI, καθώς και η συνεχής ενίσχυση της συμμετοχής των ξένων, κυρίως, θεσμικών επενδυτών – με πιο πρόσφατη τη σημαντική αύξηση του ποσοστού της Fairfax – αποτελούν σημαντική αναγνώριση των επιδόσεων της MYTILINEOS όλα αυτά τα χρόνια, όπως και την προσήλωσή της στον στρατηγικό στόχο για δημιουργία αξίας για όλους τους μετόχους.

Τέλος, η εισαγωγή της Εταιρείας στους δείκτες βιωσιμότητας Dow Jones, καθώς και στον δείκτη MSCI ESG Ratings, αποδεικνύουν ότι η MYTILINEOS ανήκει πλέον στην παγκόσμια ελίτ εταιρειών με υψηλές επιδόσεις σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης».