Αύξηση εσόδων και κερδών το πρώτο τρίμηνο

Με αυξημένα έσοδα έκλεισε το πρώτο τρίμηνο του 2023 ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιά (ΟΛΠ), με ώθηση κυρίως από την «έκρηξη» της κίνησης στην κρουαζιέρα, η οποία ξεπερνά προς το παρόν τα επίπεδα του 2019.

Ειδικότερα, τα έσοδα ανήλθαν στα 43,92 εκατ. ευρώ τους πρώτους τρεις μήνες του τρέχοντος έτους, έναντι 40,68 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2022, ήτοι καταγράφηκε αύξηση 8%.

Παράλληλα, τα καθαρά κέρδη του Οργανισμού σημείωσαν άνοδο 3% και έφτασαν στα 12,98 εκατ. ευρώ, έναντι 12,64 εκατ. ευρώ το περσινό πρώτο τρίμηνο.

Τα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 6% σε ετήσια βάση, καθώς διαμορφώθηκαν στα 22,34 εκατ. ευρώ από 21 εκατ. ευρώ.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός της εταιρείας ανήλθε σε 38,5 εκατ. ευρώ την 31.03.2023, καθώς και την 31.12.2022, ενώ είναι σημαντικά μειωμένος σε σχέση με την 31.03.2022 (44,5 εκατ. ευρώ), λόγω της αποπληρωμής τεσσάρων δόσεων των τρεχόντων δανείων.

Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 153,7 εκατ. ευρώ την 31.03.2023, έναντι 171,5 εκατ. ευρώ στις 31.12.2022.

Επιπλέον, η επενδυτική δραστηριότητα της εταιρείας συνεχίζεται βάσει του επιχειρηματικού της σχεδίου και μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2023 πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους 1,9 εκατ. ευρώ και 4,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους (31.12.2022: 27,7 εκατ. ευρώ).

Θεαματική ανάπτυξη της κρουαζιέρας

Στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης βρίσκονται οι τομείς Κρουαζιέρας (+146,5%), Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (+1,9%) και Σταθμού Αυτοκινήτων (+22,8%), καθώς και η Ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη (+12,6% ).

Στον τομέα της κρουαζιέρας, ο αριθμός των κρουαζιερόπλοιων που κατέπλευσαν στο Α’ τρίμηνο του 2023 είναι αυξημένος κατά 61,5% έναντι του Α’ τριμήνου 2022 (21 έναντι 13). Αύξηση 573% καταγράφεται στους επιβάτες κρουαζιερόπλοιων έναντι του 2022 (36.589 επιβάτες έναντι 5.437 το 2022).

Σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2019 που ήταν το προηγούμενο έτος προ πανδημίας πλήρους λειτουργίας κρουαζιέρας, καταγράφεται αύξηση 75% στα πλοία και αύξηση 65,7% στους επιβάτες στο πρώτο τρίμηνο του 2023.

Στην ακτοπλοΐα στο Α’ Τρίμηνο καταγράφεται αύξηση 21,2% στην επιβατική κίνηση (από 2,1 εκατ. σε 2,5 εκατ.) και 12,5% στην διέλευση οχημάτων (από 502.381 σε 565.009) σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2022.

Στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων καταγράφεται μείωση 20,1% στη συνολική διακίνηση (από 166.949 σε 133.425 TEUs). Η εν λόγω μείωση προέρχεται κυρίως από τη μείωση 27,8% στη διακίνηση στο εγχώριο φορτίο (από 45.825 σε 33.078 TEUs) και δευτερευόντως από μείωση του φορτίου μεταφόρτωσης κατά 17,2% (από 121.124 σε 100.347 TEUs).

Στον τομέα ναυπηγοεπισκευής τα εξυπηρετούμενα πλοία στις δεξαμενές κατέγραψαν αύξηση κατά 21,2% (από 33 σε 40) στο Α’ τρίμηνο έναντι του 2022 ενώ τα πλοία στη ΝΕΖ παρέμειναν αμετάβλητα (64 πλοία και το 2023 και το 2022).